Nybyggnation skorsten

Uppbyggnad av ny skorsten i Hult