Vallbohaga

Vallbohaga

Stenhus byggt i högisolerande lecasten. Mycket låg energiåtgång samt ypperliga termiska egenskaper svalt på sommaren och varmt på vintern.Underhållsbehovet är minimalt under lång tid framöver ett verkligt kvalitetshus.Huset är beläget vid spexhultasjön strax utanför...