Murat hus i lättbetong. Färdigställande av puts våren 2016.

Övningshus Nässjö Räddningstjänst

Murat hus i lättbetong. Färdigställande av puts våren 2016.